Aktualność Miasto

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

Pisaliśmy już kilkukrotnie o pomyśle utworzenia Powiatowej Rady Seniorów, która miałaby pełnić funkcję doradczą w sprawach na rzecz osób starczych.

Aktywizacja seniorów

Powiatowa Rada Seniorów powstała z myślą o osobach starszych, ich potrzebach i ciekawych pomysłach. Jej zadaniem ma być przede wszystkim doradzanie i opiniowanie działań podejmowanych przez starostwo. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się pod koniec kwietnia, inicjatywę powołania rady podjęto w połowie maja i chwilę później ogłoszono nabór kandydatów. W lipcu wybrany został zarząd Powiatowej Rady Seniorów, a wczoraj, 5 września, Rada zebrała się po raz pierwszy.


Przeczytaj również: Powstanie Powiatowa Rada Seniorów


Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Seniorów, jej członkom zostały wręczone przez starostę nowosolską akty nominacyjne na pięć lat. Wszyscy członkowie rady krótko się przedstawili, zaprezentowali swoje dotychczasowe dokonania i omówili plany na swoją działalność w organie. Seniorzy wybrali spośród siebie trzyosobowy zarząd. Przewodniczącą rady została Halina Napieralska-Pruska, jej zastępcą Jerzy Rybacki, a sekretarzem Wanda Świdzińska. Jak zaznaczyła przewodnicząca, rada chciałaby skupiać się na dotarciu do wszystkich seniorów i zapewnieniu im dostępu do instytucji i urzędów. Pojawiają się też ciche rozmowy o powstaniu w Nowej Soli Domu Seniora. Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Seniorów odbędzie się 8 października – zostanie na nim przedstawiony plan pracy na 2020 rok.


Przeczytaj również: Pracowniczy Program Emerytalny w JOST


 


Tagi
Czytaj więcej