Aktualność

Płace: W Lubuskiem przemysł na drugim miejscu!

 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze podsumował już listopad ubiegłego roku w naszym województwie. Przemysł jest drugą po informatyce najlepiej płatną branżą w Lubuskiem.

W listopadzie br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku:

– Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 3146,0 mln zł (w cenach bieżących) i była o 10,3% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 10,0%.

– Produkcja budowlano‐montażowa wykonana przez przedsiębiorstwa budowlane osiągnęła poziom 128,7 mln zł, tj. o 11,0% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu przed miesiącem o 32,6% i przed rokiem o 26,8%).

– Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 13,0% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wzroście notowanym przed rokiem o 20,1%).

Wzrosło zatrudnienie oraz płace

– Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 125,4 tys. osób i wzrosło o 4,3% w stosunku do obserwowanego przed rokiem.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3986,66 zł i było o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu w listopadzie ub. roku
o 6,3%).

– Oddano do użytkowania 617 mieszkań, tj. o 176,7% więcej niż przed rokiem (kiedy zanotowano wzrost o 1,4%). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań znacząco wzrosła w budownictwie
przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 49 mieszkań przed rokiem do 400). Wzrost zanotowano także w budownictwie indywidualnym (ze 145 mieszkań przed rokiem do 182).

Ile bezrobotnych?

– Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 24,2 tys. osób i ponownie zmniejszyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,9%) jak i w porównaniu z końcem listopada ub. roku (o 22,6%).

– Stopa bezrobocia rejestrowanego w omawianym okresie wyniosła 6,4%, wobec 6,5% przed miesiącem i 8,4% końcu listopada 2016 r. Do urzędów pracy w listopadzie wpłynęło niemal 4,5 tys.
ofert zatrudnienia, a w końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 6 bezrobotnych.

Płace w Lubuskiem: 

– informacja i komunikacja 7405, 59 zł (brutto)

– przetwórstwo przemysłowe 4329,96 zł

– dostawy wody, gospodarka ściekami 4020,98 zł

– obsługa rynku nieruchomości 3938,29 zł

– budownictwo 3645,84 zł

– handel, naprawa pojazdów samochodowych 3443,97

(informacja prasowa Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze)


Tagi
Czytaj więcej