Aktualność Miasto

Plusy i minusy lubuskiego

W drugiej połowie sierpnia Marszałek Województwa, Elżbieta Polak, opublikowała raport o stanie naszego regionu. Co jest mocną, a co słabą stroną lubuskiego? Sprawdź.

Infrastruktura naukowa, ochrona zdrowia i Internet

Wśród atutów marszałek wymieniła kilka elementów, a najważniejszym z nich jest rozbudowana infrastruktura naukowo-badawcza. Składają się na nią takie ośrodki, jak: pięć parków naukowo-technologicznych, filia Polskiej Akademii Nauk i budowany Park Technologii Kosmicznych. Chociaż pod względem innowacji daleko nam do wiodących ośrodków w Polsce, lubuskie ma potencjał, by rozwijać nowoczesne technologie i wspierać w ten sposób lokalny biznes.

W swoim raporcie Elżbieta Polak wskazała też na dwa sukcesy, które udało się dokonać w ostatnich latach: oddłużenie ochrony zdrowia, a także udostępnienie mieszkańcom regionu szerokopasmowego, szybkiego Internetu.

Spadek zaludnienia

Mimo tych plusów, wyraźnie widać, że liczba mieszkańców województwa maleje. W 2016 r. zamieszkiwało go 1 milion 17 tysięcy osób, a na koniec 2019 r. liczba ta spadła do 1 miliona 13 tysięcy. Powodem, według marszałek, jest między innymi słabość wyższych uczelni, która sprawia, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia do innych rejonów Polski. To się nie zmienia, mimo iż pozycja Uniwersytetu Zielonogórskiego wzrosła w rankingach.

Młodych nie przekonuje również fakt, że spada bezrobocie i rośnie przedsiębiorczość:

„Liczba firm: tutaj odnotowaliśmy bardzo duży wzrost. Jeszcze w 2008 roku było ich 101 tysięcy, a już na koniec 2019 roku – ponad 117 tysięcy. Nasza gospodarka stoi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Bezrobocie nigdy nie było tak niskie w 21-letniej historii naszego województwa; wynosi 4,8%” – wymienia Elżbieta Polak.

Według marszałek, ciągle ogromnym minusem jest niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o innowacyjność regionu, a także trudności komunikacyjne związane z brakiem połączeń do małych miejscowości. Marszałek zapowiedziała, że tę ostatnią kwestię samorząd stara się zmienić.

Raport zawierał także ogólne dane o zarobkach i stanie budżetu. Średnia płaca w województwie w 2019 r. wynosiła prawie 4,5 tysiąca złotych. Wydatki samorządu sięgnęły prawie 600 milionów złotych, natomiast zadłużenie regionu wyniosło 213 milionów.


Tagi
Czytaj więcej