Porady

Podnoszenie kwalifikacji. Kiedy starać się o urlop szkoleniowy?

W polskim prawie pracy funkcjonuje urlop szkoleniowy, który może być udzielony na pisemny wniosek pracownika. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc się o niego ubiegać? Oto kilka ważnych faktów.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a prawo pracy

Są takie stanowiska, które wymagają od kandydatów posiadania nie tylko odpowiedniego doświadczenia, ale też pewnych szczególnych cech lub umiejętności. Planujesz dalszą naukę? Pamiętaj, że zasady prawa pracy nie dają podstaw, aby żądać od pracodawcy specjalnych działań. Nie powinieneś więc od niego wymagać, by samodzielnie zorganizował i poprowadził dodatkowe szkolenie, w ramach którego nauczysz się biegłej obsługi nowego programu lub zdobędziesz inne, wyjątkowe kwalifikacje. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, która kształcą się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, mogą jednak liczyć na różne przywileje. Podstawowymi uprawnieniami, które przysługują pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe są:

 • urlop szkoleniowy,
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, które powinno trwać tak długo, by pracownik nie tylko mógł wziąć udział w obowiązkowych wykładach lub zajęciach, ale też punktualnie przybyć na miejsce, w którym się odbywają. Podobnie jak w przypadku urlopu szkoleniowego, przysługuje nam wówczas prawo do wynagrodzenia, jeśli tylko spełnimy określone w Kodeksie pracy warunki. Na czym one polegają?

Przeczytaj również: Urlop okolicznościowy – co musisz wiedzieć?


Kiedy i komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Chociaż ułatwianie poszczególnym członkom zespołu dalszej nauki to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, najpierw trzeba więc dopilnować odpowiednich formalności. Zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy może być uznane za podnoszenie kwalifikacji tylko wtedy, gdy na aktywności te decydujemy się albo pod wpływem decyzji naszego szefa, albo w porozumieniu z nim. Nawet jeśli decydujemy się na kursy, szkolenia lub seminaria, które są bezpośrednio związane z wykonywanymi przez nas obowiązkami, nie możemy więc ubiegać się o powyższe uprawnienia. Najczęściej w takiej sytuacji pracownicy starają się natomiast o urlop wypoczynkowy lub bezpłatny.

Co ważne, do urlopu szkoleniowego nie kwalifikujemy się również wtedy, gdy wybrane kursy lub szkolenia nie kończą się egzaminem. Skorzystać z niego mogą natomiast osoby, które:

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
 • poinformowały o swoim zamiarze pracodawcę, który następnie wyraził ustną zgodę na dokształcanie albo zdecydował się na tzw. umowę szkoleniową, w której znajdą się wszystkie najważniejsze ustalenia, w tym wzajemne zobowiązania i deklaracje,
 • przygotowują się do określonej kategorii egzaminów, które kończą dany etap nauki lub
 • kończą studia pierwszego lub drugiego stopnia i przygotowują się do obowiązującej formy zaliczenia: pracy dyplomowej i egzaminu.

Przeczytaj również: Czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy?


Jaki wymiar urlopu szkoleniowego przysługuje?

Wymiar urlopu szkoleniowego zależny jest od rodzaju egzaminu, do którego zamierzamy przystąpić. Podobnie jak w innych przypadkach, udzielany jest on natomiast zawsze w te dni, które według obowiązującego rozkładu nie są naszym czasem wolnym. Przystępujesz do więcej niż jednego egzaminu? W takiej sytuacji możesz liczyć na więcej niż jeden urlop szkoleniowy. Jak długo będą trwać?

Urlop szkoleniowy w wymiarze min. 6 dni przysługuje w związku z:

 • egzaminem eksternistycznym,
 • egzaminem maturalnym,
 • egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem zawodowym.

Urlop w wymiarze min. 21 dni przysługuje w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego na ostatnim roku studiów wyższych:

 • pierwszego stopnia,
 • drugiego stopnia,
 • jednolitych magisterskich.

Sprawdź także: Ekwiwalent urlopowy – czym jest i co musisz o nim wiedzieć?Tagi
Czytaj więcej