Porady

Podróż służbowa: najważniejsze przepisy.

Zdarza się, że pracodawca wysyła Cię w podróż służbową? Sprawdź, czy wiesz wszystko, czego potrzebujesz.

Podróż służbowa — co się do niej kwalifikuje?

By można było mówić o podróży służbowej, muszą wystąpić jednocześnie trzy czynniki. Pracownik musi wykonywać zadanie służbowe (1) poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza swoim stałym miejscem zatrudnienia (2). Dodatkowo zadanie musi być powierzone przez pracodawcę (3). Dyspozycja od pracodawcy musi być konkretna, a także powinna określać termin i miejsce wykonania obowiązków.

Podróż służbową potocznie określa się mianem delegacji. Delegacja jest jednak dokumentem potwierdzającym wydanie polecenia odbycia podróży służbowej.


Przeczytaj również: Pytanie o zarobki na rozmowie o pracę. Jak na nie odpowiedzieć?


Podróż służbowa. Co nią nie jest?

Na początku należy zaznaczyć, że pracownicy, których praca na co dzień polega na przemieszczaniu się, nie odbywają podróży służbowych. Pracownicy mobilni to grupa osób, która pracuje w określonych warunkach stałego przemieszczania się. Co jeszcze nie będzie podróżą służbową?

 • Wykonywanie pracy w różnych miejscowościach, kiedy tak określa umowa o pracę.
 • Praca jako przedstawiciel handlowy.
 • Praca za granicą.
 • Praca kierowcy zawodowego, który wykonuje zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych.
 • Praca dziennikarza, który bez polecenia pracodawcy podczas prywatnej podróży zagranicznej nagrał materiał prasowy (nawet w przypadku jego opublikowania).

Co przysługuje pracownikowi w ramach podróży służbowej?

Pracodawca pokrywa koszty pracownika związane z odbyciem podróży krajowej oraz zagranicznej w określonym terminie i miejscu. Pracownikowi przysługują zatem:

 • dieta,
 • zwrot kosztów:
  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
  • noclegów,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków uznanych przez pracodawcę.

Wysokości diet określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Przepisy określają wysokość diet z uwzględnieniem czasu trwania podróży, walutę diety i limit noclegów oraz warunki zwrotu kosztów.


Przeczytaj również: Przerwa w życiu zawodowym. Jak wrócić na rynek pracy?


Środek transportu wykorzystywany przy podróży służbowej określany jest przez pracodawcę. Jeśli pracodawca z pracownikiem dojdzie do porozumienia, możliwe jest wykorzystanie prywatnego środku transportu pracownika. Pracodawca nie może jednak tego narzucić pracownikowi.


Tagi
Czytaj więcej