Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania danych osobowych na stronie www.nowapraca.info

SŁOWNIK POJĘĆ:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;
 • serwis – strona internetowa www.nowapraca.info
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:

 • Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól,  NIP: 5492040001, REGON: 357081298;
 • JOST Polska Sp. z o.o., ul. Motoryzacyjna 6, 67-100 Nowa Sól, NIP 8971734588;
 • Mazel S.A., ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9290094421;
 • NORD NAPĘDY Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Inżynierska 4, 67-100 Nowa Sól;
 • Nowavent Sp. z o.o., ul. Motoryzacyjna 2, 67-100 Nowa Sól, NIP: 5272565055, REGON: 141246424

zwani dalej Nową Pracą.

2. NOWA PRACA REALIZUJĄC SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 1. Przesyłania usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 2. Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. poprzez utrzymanie kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności.
 4. Prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.
 5. Prowadzeniem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nowa Praca korzysta z poniższych mediów społecznościowych:
  • YouTube
  • Instagram
  • Linkedin
  • Facebook

Prowadzenia fanpage (nowa praca info) na Meta Platforms Ireland LTD. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego fanpage’a jest przede wszystkim Meta Platforms Ireland Ltd. – spółka, z którą możesz skontaktować się przez Internet, wypełniając formularz kontaktowy na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Cele przetwarzania Twoich danych, podstawa prawna, kategorie danych osobowych i inne informacje wymagane przez RODO opisane są na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/. W zakresie, w jakim decydujemy o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych administratorem Twoich danych osobowych są również Spółki zrzeszone w funkcjonowanie portalu Nowej Pracy. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dostarczania aktualnych informacji o działalności portalu, marketingu bezpośredniego, odpowiedzi na pytania, prowadzenia statystyk związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na naszym fanpage, oceny zainteresowania usługami oraz treściami zamieszczanymi na fanpage oraz ulepszaniem jego zawartości. W związku z tym masz prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

a. Umowy z kontrahentami, np. newsletter są przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane przez okres retencji danych, jednak nie dłużej niż 2 lata upływających od końca roku ich otrzymania.

b. Dane pozyskane w odpowiedzi na Twoje pytania oraz prowadzenie korespondencji również poprzez portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Linkedin), będziemy przechowywać nie dłużej niż 2 lata upływających od końca roku ich otrzymania.

4. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

a. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. adwokatom i radcom prawnym, księgowym, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność.

b. W przypadku kandydatów do pracy – portalom rekrutacyjnym.

c. Organom Państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH:

a. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, np. zapisanie się na newsletter, prowadzenia korespondencji.

6. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

a. Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przeniesienia.

b. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jej wykorzystania przed cofnięciem).

c. Wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

a. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki Cookies, zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b. Przetwarzanie plików cookies w serwisie ( art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane dotyczące każdej wizyty mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy, to m.in. danych, tj. adres IP komputera, typ przeglądarki. Dodatkowo serwis może wykorzystywać ciasteczka (cookies).

c. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych. Wyświetlając stronę internetową Serwisu, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych.

d. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną Serwisu. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy mediów społecznościowych, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy

e. RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

f. BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie
 • Anonimizacja plików – Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że przed przekazaniem do USA, Twój adres IP jest skracany przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej, aby ocenić korzystanie z tej strony przez Ciebie, tworzyć raporty o aktywności na tej stronie oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP przesłanego przez Twoją przeglądarkę z innymi danymi w kontekście potrzeb Google Analytics.

g. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyspieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

h. SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google Ads
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

i. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

j. WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików.

k. ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
  Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Dziękujemy za uwagę,
partnerzy inicjatywy Nowa Praca

Czytaj więcej