Aktualność

Polski Ład. Jakie zmiany wchodzą od lipca 2022 r.?

Polski ustawodawca zapowiedział zmiany w niedawno wprowadzonym systemie podatkowym, Polskim Ładzie. Co po raz kolejny zmieni się w wynagrodzeniach i rozliczanych podatkach?

Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 roku

Polski Ład był witany na początku 2022 roku ze sporym sceptycyzmem. Niezrozumiałe zmiany podatkowe oraz nowy sposób naliczania wynagrodzeń budziły wśród Polaków duże wątpliwości. Po początkowych zawirowaniach ustawodawca postanowił wraz z lipcem 2022 roku wprowadzić kilka poprawek do przepisów, które mają zwiększyć korzyści dla podatników. Bez zmian pozostanie kwota wolna od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych oraz 120 tysięcy złotych jako kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału w skali.

Z jakimi rozwiązaniami musimy się liczyć w nadchodzących miesiącach? Czy zmienią się zasady naliczania wynagrodzeń?


Przeczytaj również: Emerytura bez podatku. Co musisz wiedzieć o zmianie w ramach Polskiego Ładu?


Polski Ład — co się zmieni w wynagrodzeniach?

Po 1 lipca 2022 roku na wysokość wynagrodzenia wpłynie między innymi koszt uzyskania przychodu. Obniżenie stawki podatku z 17 do 12 proc. sprawiło, że zmieni się kwota zmniejszająca podatek do 3600 złotych (300 złotych w skali miesiąca). Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. powinny być obliczone z uwzględnieniem 12 proc. stawki podatku PIT pod warunkiem, że skumulowany przychód pracownika znajduje się w pierwszym przedziale skali podatkowej. By potrącać kwotę zmniejszającą podatek konieczne będzie złożenie przez podatnika PIT-2. Dotyczyć to będzie także podatników uzyskujących przychody z umów zlecania i o dzieło. Nowelizacja ustawy zakłada, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie maksymalnie trzem płatnikom, a nie jak dotychczas — jednemu.

Inne zmiany w Polskim Ładzie

Likwidacji ulega ulga dla klasy średniej oraz podwójne liczenie zaliczek na podatek. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej mogą wrócić do wliczania składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy będą mogli także zmienić system opodatkowania w trakcie roku. Dotyczy to tych osób, które chciałyby powrócić na skalę podatkową w przypadku kiedy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Wraca także możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców.


Tagi
Czytaj więcej