Aktualność

Posiłek regeneracyjny dla pracowników.

Uciążliwe warunki pracy oraz znaczny wydatek energetyczny podczas wykonywania obowiązków zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom posiłku regeneracyjnego.

Czym jest posiłek regeneracyjny?

Art. 232. kodeksu  pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Posiłek regeneracyjny ma na celu uzupełnienie energii utraconej podczas wykonywania pracy. To przywilej pracowniczy, który dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Związane jest to z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym (art. 304 kodeksu pracy).


Przeczytaj również: Ochrona przedemerytalna – komu przysługuje?


Kto i w jakich sytuacjach otrzymuje posiłek regeneracyjny?

Zgodnie z przepisami posiłek regeneracyjny otrzymują pracownicy pracujący fizycznie, o ile wysiłek związany z wykonywaniem obowiązków służbowych powoduje:

  • utratę energii podczas jednej zmiany roboczej na poziomie ponad 2000 kcal w przypadku mężczyzn i ponad 1100 kcal w przypadku kobiet,
  • wydatek energetyczny rzędu ponad 1500 kcal w przypadku mężczyzn i ponad 1000 kcal w przypadku kobiet, jeśli praca odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, w których panuje temperatura poniżej 10°C albo tzw. wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) utrzymuje się na poziomie ponad 25°C,
  • utratę energii podczas zmiany roboczej na poziomie przekraczającym 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet, jeżeli praca wykonywana jest zimą na otwartej przestrzeni; posiłek regeneracyjny w okresie zimowym przysługuje w przedziale czasowym od 1 listopada do 31 marca.

Według prawa pracy posiłek regeneracyjny należy się także osobom, które wykonują swoje obowiązki zawodowe fizycznie pod ziemią oraz przy pozbywaniu się konsekwencji klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń o charakterze losowym.


Przeczytaj również: Przerwy w pracy – na jakie pozwala nam prawo?


Posiłek regeneracyjny – w którym momencie dnia?

Posiłek powinno się wydać pracownikom podczas ich przerwy po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić podwładnym higieniczne warunki przygotowania i zjedzenia takiego posiłku. Od pracodawcy zależy, w jakiej formie poda pracownikom jedzenie. Może on wydawać gotowe dania, przekazać pracownikom produkty do przygotowania posiłku lub oddać w ich ręce bony do wykorzystania w punkcie gastronomicznym. Nie jest możliwe wypłacenie ekwiwalentu w zamian za posiłek regeneracyjny.

Posiłek regeneracyjny – ile kalorii?

Niezależnie od pory roku wydawania posiłku, jego kaloryczność zawsze powinna wynosić 1000 kalorii. Ważne są także makroskładniki jedzenia: 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białka.

Szukasz pracy w Nowej Soli? Sprawdź najnowsze oferty pracy od Alumetal, Lantmannen Unibake, NORD Napędy, Mazel oraz JOST Polska →


Tagi
Czytaj więcej