Porady

Czy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą?

Niektóre zawody wiążą się z wykonywaniem obowiązków, które niosą ryzyko zniszczenia odzieży osobistej. Czy w takich przypadkach pracodawca ma obowiazek zapewnić pracownikowi odzież roboczą?

Kto może liczyć na ubrania robocze?

Oczywiście konieczność zapewnienia pracownikom odzieży roboczej reguluje kodeks pracy. Zarówno męska, jak i damska odzież robocza powinna zostaćdostarczona pracownikom w określonych sytuacjach. Kodeks pracy w artykule 2377 § 1 określa kiedy pracowdawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież roboczą. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • prywatne ubrania pracowników mogą się zniszczyć lub ulec znacznemu zabrudzeniu ze względu na warunki pracy i charakter danego stanowiska;
  • wymagają tego warunki technologiczne, sanitarne lub związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przeczytaj również: Co wchodzi w skład wynagrodzenia za pracę?


Możliwość noszenia własnej odzieży

Jeśli branża tego nie wymaga, pracownik ma możliwośc pracy we własnych ubraniach. Podobnie jak przy odzieży roboczej, możliwość ubioru prywatnych ubrań także regulują przepisy prawa pracy. Kodeks pracy wyklucza przywilej noszenia własnej odzieży, w syutacjach, gdy:

  • obejmowane przez niego stanowisko dotyczy pracy związanej z bezpośrednią obsługą maszyn lub innych urządzeń technicznych;
  • wykonuje prace, które mogą doprowadzić do zabrudzenia odzieży środkami promieniotwórczymi, chemicznymi lub zakaźnymi pod względem biologicznym.

Pracodawca może porozumieć się z pracownikami w kwestii noszenia prywatnych ubrań w miejscu pracy jeśli jest to zgodne z przepisami BHP. Ważną kewstia jest fakt, że pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikom ekwiwalent za ewentualną zniszczoną odzież. Wysokość ekwiwalentu musi odpowiadać rzeczywistej wartości pieniężnej ubrań. Wszystkie kwestie związane z odzieżą powinny być umieszczone w regulaminie wewnątrzzakładowym firmy. Zatrudniający nie ma prawa zmuszać jednak pracownika do wykonywania jego obowiązków w prywatnych ubraniach.

Odzież robocza a odzież ochronna

Chociaż często w mowie potocznej te dwa pojęcia używane są zamiennie, odnoszą się do innego rodzaju ubioru. Odzież ochronna to według przepisów kodeksu pracy, odzież, która chroni zdrowie i życie pracownika przed różnego typu zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi oraz szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Odzież robocza zaś ma na celu zabezpieczenie prywatnej odzieży pracowników przed zabrudzeniem i ewentualnym zniszczeniem. Odzież robocza, w przeciwieństwie do odzieży ochronnej, nie musi posiadać żadnych atestów i certyfikatów. Mogą to być zwykłe ubrania – koszulka, kombicnezon, bluza czy spodnie robocze.


Tagi
Czytaj więcej