Porady

Prawa rodziców w pracy

Prawa przysługujące pracującym rodzicom nie ograniczają się wyłącznie do urlopu macierzyńskiego. Oto kilka ułatwień, z których mogą korzystać pracujący rodzice.

Uprawnienia kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży mogą cieszyć się wyjątkową opieką ustawodawcy. W związku z ich stanem przysługują im różne prawa, w tym prawo do zwolnienia na badania związane z ciążą, zmianę dotychczasowego czasu pracy czy przeniesienie do innej, lżejszej, pracy. Jednym z ważniejszych praw, które chroni zatrudnienie kobiet w ciąży jest ochrona przed zwolnieniem z pracy. Jeśli umowa jest zawarta na czas określony dłuższy niż miesiąc i stosunek pracy rozwiązałby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca zobowiązany jest przedłużyć umowę o pracę aż do dnia porodu. Warto wiedzieć, że ochrona przed zwolnieniem przysługuje także pracownikom, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. Na narodzinach dziecka mogą skorzystać także ojcowie – tacie przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego. Dodatkowo, jeśli żona znajduje się w okresie połogu, pracownik może dostać zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, który takiej opieki wymaga.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje już 6 tygodni przed planowaną datą porodu. W przypadku urodzenia jednego dziecka, matce przysługuje 20 tygodniu urlopu. Ustawodawca zwiększa ilość tygodni w przypadku urodzenia jednocześnie więcej niż jednego potomka. Możliwe jest zrezygnowanie z części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka. Musi się to jednak odbyć dopiero po 14 tygodniach urlopu wykorzystywanego przez matkę. By powrócić do pracy, matka musi nie później niż siedem dni przed przystąpieniem do pracy złożyć wniosek u swojego pracodawcy, dołączając do tego zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka. Istotną kwestią jest kwestia zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje w trakcie urlopu. Jest on uzależniony od wysokości wynagrodzenia matki.


Przeczytaj również: Urlop wypoczynkowy – co musisz wiedzieć?


Urlop ojcowski

W ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka ojciec ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego, który udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek ten należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym wolnym. W ramach urlopu ojcowskiego pracownik może wykorzystać dwa tygodnie wolnego. Przysługuje mu możliwość podzielenia urlopu na dwie części.

Urlop rodzicielski

Ten rodzaj urlopu przysługuje już po urlopie macierzyńskim. W zależności od tego czy urodziło się jedno dziecko, czy kilkoro, pracownik może skorzystać z 32 lub 34 tygodni wolnego. Istnieje kilka wariantów wykorzystania urlopu rodzicielskiego – może go wykorzystać wyłącznie jeden rodzic, równocześnie mogą korzystać oboje, lub mogą się podzielić. Jeśli rodzicie dzielą się urlopem rodzicielskim, ich okresy się sumują i nie mogą przekroczyć 32 tygodni.


Przeczytaj również: Zwolnienie lekarskie a kontrola pracodawcy


Urlop wychowawczy

Rodzice z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy mogą korzystać z urlopu wychowawczego, którego maksymalny wymiar wynosi 35 miesięcy. Znowu, rodzice mogą korzystać z niego jednocześnie lub się dzielić. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny miesięcznie nie przekracza 674 złotych, rodzicowi przysługuje zasiłek rodzinny.

Po powrocie do pracy

Przychodzi taki moment, że czas wrócić do pracy. Takim pracownikom również przysługują specjalne uprawnienia. Jeśli pracownica wracająca do pracy karmi jeszcze dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw, które wliczają się do czasu jej pracy. Jeżeli czas pracy jest krótszy niż 6 godzin dziennie, matce przysługuje jedna przerwa. Rodzic wychowujący co najmniej jedno dziecko, które nie skończyło jeszcze 14 roku życia, może wykorzystać dwa dni (lub 16 godzin) zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego.


Tagi
Czytaj więcej