Aktualność Miasto

Programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Trwa nabór wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli startuje z nowymi programami wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, a także członków ich rodzin i opiekunów. Do kiedy można się zgłosić? Jak to się odbywa? Sprawdź.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Informacje dla uczestników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli wchodzi w 2022 rok z nowymi formami pomocy dla mieszkańców. Właśnie zaczyna się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 279 080 zł. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta, który pomoże w wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Co ważne, każdy uczestnik samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem m.in. prawnych opiekunów lub członków rodziny. Jak dołączyć do programu? Wszyscy kandydaci do 31 stycznia muszą dostarczyć komplet dokumentów, w tym:

  • kartę zgłoszenia do programu;
  • kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • informację o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta;
  • oświadczenie uczestnika programu;
  • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Druki do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej: http://mopsnowasol.pl/. Zgłoszenia należy składać:

  • bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1 D, pok. 32, w godzinach od 8:00 do 15:00;
  • za pośrednictwem poczty.

UWAGA! Szacowana liczba uczestników to 40 osób. Chociaż po 31 stycznia nabór nadal będzie otwarty, usługi asystenckie przyznawane będą wyłącznie pod warunkiem dostępnych środków finansowych. Więcej informacji oraz szczegóły programu dostępne są na stronie nowasol.pl oraz pod tel.: 68 506 63 39; 883377430; 728533959.


Przeczytaj również: Dotacja na rewitalizację nowosolskich kamienic

Przeczytaj również: Ferie zimowe 2022 w Nowej Soli


Wsparcie dla bliskich i opiekunów

Na wsparcie miasta będą mogły również liczyć opiekunowie oraz członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością. „Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw” – informuje MOPS w Nowej Soli, który w 2022 roku realizować ma resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 58 752 zł. Ideą programu jest odciążenie uczestników programu poprzez pomoc w codziennych obowiązkach lub czasowe zastępstwo. Opiekunom przysługiwać ma 240 godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego. Program skierowany jest do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Druki do pobrania dostępne są w siedzibie MOPS, a także na stronie internetowej: http://mopsnowasol.pl/. Dokumenty składać trzeba osobiście lub pocztą. Wsparcie przyznawane będzie aż do wyczerpania otrzymanych środków finansowych.

Źródło informacji: nowasol.pl, http://mopsnowasol.pl/

 


Tagi
Czytaj więcej