Porady

Przerwy na karmienie piersią – podstawowe zasady

Polskie przepisy przewidują specjalne uprawnienia nie tylko dla kobiet w ciąży, ale też młodych mam, które właśnie planują powrót do pracy. Zastanawiasz się, jak pogodzić służbowe obowiązki i opiekę nad dzieckiem? Podpowiadamy! Przekonaj się, jak długa należy Ci się przerwa na karmienie piersią.

Przerwy na karmienie piersią. Niezbędny jest wniosek

Kobiety w ciąży mogą cieszyć się wyjątkową opieką ustawodawcy. W związku z ich stanem przysługują im różne prawa, w tym prawo do zwolnienia na badania związane z ciążą, zmianę dotychczasowego czasu pracy czy przeniesienie na inne, lżejsze stanowisko. Na szczęście specjalna ochrona nie urywa się po urodzeniu dziecka. Na co jeszcze może liczyć taka pracownica? Kiedy urlop macierzyński dobiega końca, może ona przede wszystkim wrócić na równorzędne stanowisko pracy, na tych samych warunkach finansowych. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca musi zapewnić stanowisko równorzędne lub inne, które odpowiada jej predyspozycjom. Opiekujesz się maluchem, który nie ukończył 4. roku życia? Pamiętaj, że nie możesz pracować w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz być delegowana poza stałe miejsce pracy.

W Kodeksie pracy uwzględniono też sytuację młodych mam, które po powrocie do pracy wciąż jeszcze karmią dziecko piersią. Wszystkie pracownice w tej sytuacji mogą korzystać ze specjalnych przerw, które są wliczane do czasu pracy. Co to oznacza w praktyce? Momenty w ciągu dnia, które poświęci na opiekę i karmienie, będą więc rozliczane tak, jakby w tym czasie wciąż wykonywała powierzone jej obowiązki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami już sam fakt karmienia dziecka piersią uprawnia ją do korzystania z niniejszych przywilejów. O tym, czy warto się na nie udać, za każdym razem decyduje jednak osoba zatrudniona. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, będzie ona więc musiała na samym początku zwrócić się w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do pracodawcy. W dokumencie tym ważne są m.in. proponowane przez godziny korzystania z przerwy. Warto wspomnieć, że zgodnie z Kodeksem pracy odmowa udzielenia przerw stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takiej sytuacji pracownica może złożyć skargę na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy. Zasadniczo osobie zatrudnionej nie należy też wyznaczyć innych pór dnia niż te, które uwzględnione zostały we wniosku.


Przeczytaj również: Prawa rodziców w pracy


Ile przerw Ci przysługuje? Jak długo możesz z nich korzystać?

Jeśli karmisz dziecko piersią, masz więc pełne prawo do przerw, które są wliczane w godziny pracy. Jak długie okienka Ci przysługują? Najprościej mówiąc, ich liczba i czas trwania będą zależeć od dwóch podstawowych czynników: liczby karmionych dzieci, a także długości czasu pracy w ciągu dnia. Dla jednego malucha są to dwie 30-minutowe przerwy, w przypadku większej liczby dzieci przysługują Ci dwie przerwy po 45 minut każda. Na Twój wniosek przerwy mogą zostać połączone. Zazwyczaj są one wykorzystywane właśnie w ten sposób. Według specjalistów pracownice najchętniej wybierają się na nie albo na samym początku, albo pod koniec dnia roboczego. Jak podkreśla się w literaturze specjalistycznej, w praktyce zwykle korzystanie z tego przywileju oznacza tyle, że dana osoba trochę wcześniej wychodzi do domu – np. gdy pracuje godzinę krócej, choć nadal jest zatrudniona na pełen etat.

Co jeszcze warto wiedzieć? Na przerwy na karmienie nie będzie mogła udać się osoba, która pracuje krócej niż 4 godziny dziennie. Czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie? W takiej sytuacji przysługuje Ci tylko jedna przerwa. Pamiętaj, że pracodawca nie może w pewnym momencie Ci jej zabronić. Ustawodawca nie określił wskazał żadnego momentu, w którym uprawnienie to przestałoby nam przysługiwać. Oznacza to, że młoda mama może na niego liczyć dopóty, dopóki faktycznie karmi piersią.


Przeczytaj również: Jak pracować w domu z dzieckiem?


Przerwy na karmienie a zaświadczenie lekarskie

Karmisz dziecko już od jakiegoś czasu? Pracodawca nie powinien domagać się od Ciebie zaświadczenia lekarskiego, który mógłby potwierdzić, że nadal kwalifikujesz się do korzystania z przerwy. Stanowczo na ten temat wypowiedziała się Państwowa Inspekcja Pracy, według której do żądania takiego nie ma podstaw prawnych. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z oficjalnego komunikatu?

Żadne przepisy prawne nie przewidują również obowiązku wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o karmieniu piersią. Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 9 § 2 k.p. postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. W związku z powyższym wewnętrzne przepisy obowiązujące u pracodawców (np. regulamin pracy) nie mogą ograniczać uprawnień pracowników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Sprawdź także: Przemęczenie pracą – objawy, przyczyny, profilaktyka


Źródło:

  • Przerwy na karmienie piersią a zaświadczenie od lekarza, https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/rodzicielstwo/75056,przerwy-na-karmienie-piersia-a-zaswiadczenie-od-lekarza-.html [dostęp: 31.01.2023].
  • Niezbędnik kadrowej: wolne na dziecko „na godziny” dla pracownicy karmiącej piersią – sprawdź, jak udzielać, Warszawa 2016.

Tagi
Czytaj więcej