Porady

Przerwy w pracy – na jakie pozwala nam prawo?

Każdy pracownik ma prawo do przerwy w pracy - na odpoczynek czy na zjedzenie posiłku. Według prawa w ośmiogodzinnym systemie pracy przysługuje nam 15 minut przerwy. Co ciekawe, w zależności od rodzaju wynkonywanej pracy czy charakterystyki pracownika, mogą przysługiwać także inne przerwy.

Piętnastominutowa przerwa w pracy

Artykuł 134 kodeksu pracy jasno wskazuje, że piętnastominutowa przerwa przysługuje każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar pracy wynosi sześć godzin. Chociaż zdarzają się systemy pracy, które zakładają dłuższy wymiar godzinowy, wszystkim przysługuje tyle samo minut.

Pracownicy fizyczni – czy należy im się dodatkowa przerwa?

Co do zasady, nie. Jeśli pracują więcej niż sześć godzin, przysługuje im standardowe piętnaście minut przerwy. Wśród pracowników fizycznych wyjątkiem są pracownicy, których obowiązki są szkodliwe dla zdrowia. W takim przypadku, pracodawca powinien skrócić dzień pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy podlegające wliczeniu do czasu pracy. Kodeks pracy nie ustala długości dodatkowych przerw. Pracodawca powinien to zrobić w porozumieniu z pracownikami oraz po zasięgnięciu porady od lekarza medycyny pracy.


Przeczytaj również: Jak zmotywować się do pracy?


Dodatkowa godzina

Istnieje możliwość prowadzenia godzinnej przerwy dla pracowników. Jest to jednak rzadko spotykane rozwiązanie. Oznacza ono zwykle, że pracownik zostaje w pracy nie osiem, a dziewięć godzin. 60 minut przerwy w tym przypadku nie wlicza się bowiem do czasy pracy. Chociaż pracownik zyskuje możliwość zjedzenia obiadu w spokoju czy załawienia spraw osobistych, kończy pracę później niż w przypadku standardowej przerwy.

Pracujesz przed komputerem? Rób przerwy!

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy sugerują, by pracownik siedzący przed monitorem co jakiś czas robił przerwy od swojej pracy. W zależności od preferencji pracownika, można odpoczywać w różny sposób. Jedni praktykują metodę 20-20-20, czyli co 20 minut przez 20 sekund spoglądają na punkt oddalony o 20 stóp. Inni wolą po każdej godzinie pracy zrobić 5 minut przerwy.

Drugi sposób jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Według tych przepisów, praca przy komputerze powinna być łączona z innymi rodzajami zadań, które nie obciążają wzroku i przewidują inne pozycje ciała. Pięciominutowe przerwy wliczane są do czasu pracy i nie mogą być łączone z jedną dłuższą przerwą, która przysługuje normalnie pracownikom.


Przeczytaj również: Przeciążenie pracą – jak sobie radzić?


Przerwa dla karmiącej matki

Długość przerw dla karmiących matek uzależniona jest od liczby godzin spędzanych w pracy oraz liczby karmionych dzieci. W przypadku gdy matka pracuje 4-6 godzin, przysługuje jej jedna trzydziestominutowa przerwa. Jeśli jednak wymiar godzin przekracza sześć, należą jej się dwie takie przerwy. W sytuacji, gdy pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, przerwy ulegają wydłużeniu do 45 minut. Co ważne, przerwy te mogą być połączone w jedną dłuższą.

Młodzieży też należy się przerwa!

Pracującym osobom młodocianym w przypadku pracy powyżej czterech i pół godziny na dobę, należy się 30 minut przerwy. Warto przy tym pamiętać, że zatrudnienie takich osób dozwolone jest jedynie w przypadku przygotowania do zawodu lub wykonywania prac lekkich. Wymiar pracy nie powinien przekraczać 6 godzin na dobę w przypadku młodocianych poniżej 16 roku życia.


Tagi
Czytaj więcej