Aktualność

Przerywany czas pracy. Co to takiego?

Wpadło Ci kiedyś w ucho pojęcie "przerywany czas pracy", ale nie orientujesz się o co chodzi? Sprawdź czym jest ten system i kogo dotyczy.

Przerywany czas pracy – co to?

Rozwiązanie to wiąże się z ułożeniem godzin pracy w taki sposób, by w ramach jednego dnia roboczego, pracownik nie wykonywał pracy nieprzerwanie, a miał ją podzieloną na części. Taki system pracy przewiduje jedną przerwę w ciągu dnia nietrwającą więcej niż pięć godzin. To, co istotne z punktu widzenia pracownika oraz pracodawcy, to fakt, że przerwa w systemie przerywanym nie wlicza się do czasu pracy. Jednakże, za czas jej trwania pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

Należy pamiętać, że w przypadku przerwy trwającej dłużej niż pięć godzin mamy do czynienia z naruszeniem kodeksu pracy. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.


Przeczytaj również: Czterodniowy tydzień pracy. Czy to możliwe w Polsce?


W jakich sytuacjach stosuje się przerywany system pracy?

System przerywanego czasu pracy występuje w sytuacjach, kiedy zapotrzebowanie na pracę występuje w wyłącznie w określonych porach dnia, podczas gdy przez pozostałą jego część zapotrzebowanie jest niskie lub nie występuje. Ta maksymalnie pięciogodzinna przerwa jest jedyną dopuszczalną przerwą w ciągu doby. Pracodawca nie może założyć więcej niż jednej przerwy w pracy. Pracownik może swobodnie rozporządzać swoim czasem podczas przerwy.


Przeczytaj również: Dni wolne od pracy – jak je wykorzystać?


Kogo nie dotyczy przerywany system pracy?

W systemie przerywanego czasu pracy nie mogą pracować:

  • kobiety w ciąży,
  • pracownicy opiekujący się dziećmi do lat czterech, chyba że wyrażą na to zgodę,
  • pracownicy zatrudnieni przy pracach polegających na dozorze urządzeń,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z częściowym pozostawieniem w pogotowiu do pracy,
  • pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
  • pracownicy zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych.

Szukasz pracy w Nowej Soli? Sprawdź nasze OFERTY PRACY →


Tagi
Czytaj więcej