Porady Pracodawcy

Jak długo pracodawca może przechowywać dane? RODO a rekrutacja.

Pracodawca, który prowadzi w swojej firmie rekrutację, podlega od niedawna rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Co musisz wiedzieć jako poszukujący pracy?

Jakich danych może wymagać pracodwaca?

Należy na początku zaznaczyć, że rodzajów danych osobowych jest kilka. Przepisy jasno określają, jakich danych pracodawca prowadzący rekrutację może od Ciebie żądać. Pracodawca ma prawo do gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracownika. Wśród tych danych znajdziemy:

 • Identyfikacyjne – imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
 • Kontaktowe – adres zamieszkania, telefon, e-mail,
 • Informacje o wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu – ukończone szkoły, przebyte szkolenia i kursy, zajmowane stanowiska, obowiązki zawodowe.

Podczas rekrutacji, pracodawca nie może wymagać ujawnienia:

 • Stanu cywilnego,
 • Poglądów religijnych i politycznych,
 • Orientacji seksualnej.

Są to zbyt wrażliwe dane, które przede wszystkim nie będą gromadzone w konkretnym celu, jakim jest zatrudnienie pracownika. Zgodnie z prawem pracy, nikt nie powinien być dyskryminowany ze względu na swoją płeć, rasę czy orientację seksualną i poglądy. Pracodawca, w określonych w rozporządzeniu przypadkach, może wymagać od potencjalnego pracownika zaświadczenia o niekaralności. Może mieć to miejsce tylko i wyłącznie, jeśli ustawa określa na danym stanowisku wymóg niekaralności i posiadanie pełni praw publicznych. Zwykle tyczy się to wykonywania określonej grupy zawodowej.


Przeczytaj również: Jak wysłać CV na Nowej Pracy?


Twoja zgoda na przetwarzanie danych

Pamiętaj, że to Ty dajesz podstawę pracodawcy do przetwarzania swoich danych osobowych. Dzieje się to za sprawą umieszczanej przez Ciebie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. Taką klauzulę możesz znaleźć w Internecie, najczęściej jednak pracodawca sam podaje jej treść w ogłoszeniu o pracę. Jeśli chcesz mieć pewność, że masz dobrą wersję klauzuli o danych osobowych, sprawdź jeden z naszych wpisów.


Przeczytaj również: Klauzula o ochronie danych osobowych


Jakie dane powinien umieścić w ogłoszeniu pracodawca?

Nie tylko Ty dzielisz się z pracodawcą swoimi danymi, on też to robi. W ogłoszeniu o pracę (lub w odpowiedzi na Twoje CV), powinny być udostępnione określone dane, a wśród nich:

 • pełna nazwa i adres siedziby firmy,
 • dane kontaktowe wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych w firmie,
 • cel przetwarzania danych oraz podstawa prawną przetwarzania,
 • okres, przez który dane będą przetwarzane,
 • informacje o przysługujących prawach do żądania dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są zbierane na podstawie zgody),
 • informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa UODO,
 • informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych i konsekwencjach ich niepodania.

Co pracodawca robi z Twoimi danymi?

Dane, które powierzyłeś pracodawcy, będą mogły być wykorzystane tylko i wyłącznie podczas rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji, firma zobowiązana jest do usunięcia Twojego CV. Jeśli jednak chcesz być brany pod uwagę przy kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez pracodawcę, w Twoim CV powinna znaleźć się odpowiednia adnotacja. Dołącz do CV jeszcze jedną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez NAZWA FIRMY przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 


Tagi
Czytaj więcej