Porady

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Jedną z możliwości rozwiązania umowy o pracę, jest rozwiązanie jej za porozumieniem stron. Czy to rzeczywiście dobry pomysł?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron regulowane jest przez prawo pracy i polega na zakończeniu stosunku pracy w terminie ustalonym i zaakceptowanym zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Cechą charakterystyczną jest oczywiście obopólna zgoda stron umowy. Pracodawca i pracownik muszą zaakceptować warunki dotyczące odejścia pracownika z firmy. Taka sytuacja może być spowodowana różnymi przyczynami.


Przeczytaj również: Kiedy przysługuje odprawa po zwolnieniu z pracy?


Co oznacza rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Tak naprawdę prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron można zgłosić w każdym momencie trwania stosunku pracy. Propozycja ta może wyjść zarówno od pracownika, jak i od pracodawcy. Jako pracownik powinieneś przygotować odpowiedni wniosek, który powinieneś podpisać Ty i Twój pracodawca. Jeśli na rozwiązanie stosunku pracy zgodę wyrażą obie strony, pracownik może odejść w zasadzie z dnia na dzień. W tym przypadku nie obowiązuje go okres wypowiedzenia ujęty w prawie pracy. Oczywiście nie zawsze dochodzi do takiej sytuacji – okres wypowiedzenia zależy wyłącznie od ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Okres wypowiedzenia może być zarówno skrócony, jak i wydłużony. Zwykle w takich sytuacjach chodzi jednak o jak najszybsze opuszczenie miejsca pracy.

Co powinno zawierać pismo o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to oficjalne pismo, który powinno zawierać kilka ważnych informacji. Należy w nim umieścić takie elementy, jak:

  • miejscowość i data sporządzenia pisma,
  • dane osobowe pracownika,
  • nazwa pracodawcy,
  • tytuł i data zawarcia rozwiązywanej umowy o pracę,
  • prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
  • proponowana data zakończenia współpracy,
  • data i podpis osoby, która składa pismo,
  • miejsce na podpis osoby, która ma wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy.

Wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie musi zawierać uzasadnienia, warto jednak je zawrzeć.


Przeczytaj również: Czy pracodawca może zwolnić pracownika w związku z koronawirusem?


Zalety i wady rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Najważniejszą zaletą rozwiązania stosunku o pracę za porozumieniem stron jest sprawne zakończenie współpracy. Takie zwolnienie się z pracy daje pracownikowi możliwość szybkiego opuszczenia firmy i podjęcia pracy w innym miejscu. Takie rozwiązanie umowy wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami. Pracownik, który podpisuje takie porozumienie stron, może nie otrzymać dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy, które przysługują w innym wypadku. Pracownik traci też prawo do natychmiastowego zasiłku dla bezrobotnych. Może je otrzymać dopiero po 90 dniach od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy.


Tagi
Czytaj więcej