Miasto

Rusza nabór do powiatowej rady seniorów

Powstanie powiatowej rady seniorów jest już przesądzone - rusza nabór.

Powiatowa rada seniorów

O powiatowej radzie seniorów pisaliśmy już pod koniec kwietnia. Nowa Sól to nie tylko miasto młodych, ale także emerytów, rencistów, inwalidów – osób, które potrzebują pomocy i odrobiny zainteresowania. Powiatowa Rada Seniorów ma powstać z myślą o osobach starszych, ich potrzebach i ciekawych pomysłach. Członkowie rady będą mogli wystąpić do zarządu i rady powiatu z projektami inicjatyw, które będą z ich punktu widzenia konieczne.


Przeczytaj również: Powstanie Powiatowa Rada Seniorów


Rusza nabór

Do 14 czerwca można zgłaszać kandydatów na pierwszą kadencję powiatowej rady seniorów. Rada będzie liczyła do 15 członków, a jej kadencja potrwa pięć lat. Organ będzie miał charakter konsultacyjny, inicjatywny oraz doradczy. By wystartować do rady powiatu, chętny senior musi cieszyć się poparciem osób z powiatu i przedstawić listę co najmniej 15 osób, które go wspierają. Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Powiatowej Rady Seniorów”. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w załącznikach umieszczonych na stronie internetowej starostwa.

Źródło: Tygodnik Krąg

 


Tagi
Czytaj więcej