Porady

Staż z urzędu pracy – co musisz wiedzieć?

Staż z urzędu pracy jest jedną z form aktywizacji bezrobotnych. Szczególnie często taką opcję wybierają osoby, które chcą rozwijać się w branży ale od dłuższego czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia. To nie tylko możliwość nabycia nowych umiejętności, ale też dorobienia.

Kto może ubiegać się o staż z urzędu pracy?

Najważniejszym warunkiem, który trzeba spełnić jest posiadanie oficjalnego statusu bezrobotnego. Staż nie jest jednak możliwością dla każdego. Kto może go odbyć?

  • osoby poniżej 30. roku życia,
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,
  • niepełnosprawni bezrobotni,
  • bezrobotni, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
  • bezrobotni, którzy nie mają wykształcenia średniego oraz doświadczenia i kwalifikacji zawodowych,
  • bezrobotni, którzy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy,
  • bezrobotni, którzy samotnie wychowują przynajmniej jedno dziecko poniżej 18 roku.

Przeczytaj również: Jakie benefity liczą się dla pracowników w 2020 roku?


Czas trwania stażu

Staż z urzędu pracy trwa od trzech do sześciu miesięcy. Oczywiście bezrobotny może wybrać i realizować kilka staży, jednak ich maksymalny czas trwania nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy. U jednego pracodawcy czas trwania staży jest ograniczony do 12 miesięcy. Dłuższy staż będzie niezgodny z prawem.

Po stażu pracodawca może zaproponować pracownikowi etat. Nie jest to jednak jego obowiązkiem, chyba że taki zapis pojawi się w umowie. Warto zaznaczyć, że stronami umowy o staż są urząd pracy i pracodawca. Oznacza to, że stażysta nie nawiązuje stosunku pracy i wciąż ma status bezrobotnego.

Ile zarabia stażysta?

Stażysta, który formalnie nadal pozostaje osobą bezrobotną, otrzymuje za swoją pracę stypendium stażowe. Pieniądze wypłacane są z Funduszu Pracy luz ze środków unijnych. Jego wysokość obecnie wynosi 140% zasiłku dla bezrobotnych.


Przeczytaj również: Jak znaleźć pracę bez doświadczenia?


Czy stażyście przysługuje urlop?

Według przepisów, osoby na stażu z urzędu pracy nie mogą pracować więcej niż 8 godzin dziennie. Nie powinny także wykonywać swoich obowiązków w porze nocnej, w sobory, niedziele i święta. Za każde przebyte 30 dni stażu, stażyście przysługują 2 dni wolne. Nie przysługują mu urlopy okolicznościowe, ze względu na brak statusu pracownika.

Przerwanie stażu z urzędu pracy

Stażysta może zrezygnować ze stażu bez konsekwencji w przypadku znalezienia zatrudnienia, założenia działalności gospodarczej lub rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym. Tak możliwość przysługuje stażyście także w sytuacji, jeśli pracodawca nie wywiązuje się z założeń stażu. Rezygnacja ze stażu z innych powodów wiąże się z konsekwencjami. Osoba, która decyduje się na zrezygnowanie ze stażu traci status bezrobotnego na 120 dni.


Tagi
Czytaj więcej