Miasto

Szansa na rewitalizację budynków

O rewitalizacji zabytkowych kamienic w Nowej Soli pisaliśmy nie raz. W ciągu dziesięciu edycji programu rewitalizacji wyremontowano kilkadziesiąt budynków, przyszedł czas na kolejne.

Miasto daje 350 tys. złotych

Kolejny raz wspólnoty mieszkaniowe w Nowej Soli mogą starać się o dotację na remonty zabytkowych budynków. Miasto na ten cel przekaże 350 tys. złotych. O wsparcie mogą ubiegać się wspólnoty, które spełniają odpowiednie warunki. Dotacja powinna być przeznaczona na ściśle określone prace, np. zabezpieczenie kamienicy, jej odtworzenie, odnowienie lub uzupełnienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku. Wspólnoty ubiegające się o dofinansowanie mogą uzyskać zwrot do 30% inwestycji jeśli chodzi o remont dachów i 50% w przypadku remontów elewacji bądź remontów kompleksowych.


Przeczytaj również: Harmonogram rekrutacji do przedszkoli


Terminy składania wniosków

Wnioski na dofinansowanie remontów należy składać do 15 lutego. Jest to termin nieprzekraczalny. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 68 459 03 32 lub u zarządcy budynku. Program zakłada budżet na poziomie 350 tys. złotych do podziału.


Tagi
Czytaj więcej