Aktualność Porady

Szkolenie BHP – kiedy musisz je odbyć?

Szkolenie BHP to obowiązkowy punkt dla każdego pracownika w nowym miejscu pracy. Kiedy powinno się je odbyć i czego można się na nim dowiedzieć?

Szkolenie BHP – jak często musisz je odbyć?

Co warto zaznaczyć już na początku tego artykułu, szkolenie BHP nie jest ważne bezterminowo. Pracownik, który brał już w nim udział, będzie musiał je powtórzyć w odpowiednim czasie. Według przepisów prawa, wyróżnia się dwa rodzaje kursów BHP dla pracowników:

 • Wstępne szkolenie – to rodzaj kursu, który odbywa się przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika. Szkolenie ważne jest maksymalnie przez 12 miesięcy dla pracowników niższego szczebla, i 6 miesięcy dla pracowników na stanowiskach kierowniczych.
 • Szkolenie okresowe – to szkolenie, które odbywamy po wygaśnięciu ważności szkolenia wstępnego. Powtarzane jest w określonych odstępach czasu, zależnych od rodzaju wykonywanego zawodu.

Szkolenie musi odbywać się podczas godzin pracy. Podmiotem przeprowadzającym kurs BHP może być pracodawca, lub jednostka posiadająca odpowiednie uprawnienia.


Przeczytaj również: Czy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą?


Jak wygląda szkolenie?

Zwykle szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy podzielone jest na dwie części – instruktaż ogólny i szkolenie stanowiskowe. Podczas pierwszej części szkolenia BHP, pracownik zapoznawany jest z przepisami kodeksu pracy związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także z regulaminem wewnątrzzakładowym danej firmy. Ta część kursu obejmuje tgakże zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Czas trwania tego etapu szkolenia to minimum dwie godziny. Co istotne w czasie pandemii, ta część nie może być przeprowadzona online. Kurs jest obowiązkowy dla nowo zatrudnionych osób i praktykantów.

Druga część to szkolenie, które związane jest wyłącznie z zajmowanym stanowiskiem pracy. Pracownicy poznają lepiej swoje miejsce pracy, uczą się obsługi sprzętu oraz dowiadują się o zagrożeniach wiążących się z ich pracą. Czas trwania jest uzależniony od specyfiki stanowiska oraz ilości wiadomości do przyswojenia. Kurs BHP dla pracownika biurowego będzie wyglądać inaczej niż kurs dla pracownika produkcyjnego.

Co ile trzeba odbyć szkolenie BHP?

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy odbywane jest okresowo. Ma ono na celu zaktualizowanie wiedzy oraz poprawienie umiejętności związanych z pierwszą pomocą. Częstotliwość szkolenia zależy od wykonywanej pracy i zawodu. Według obowiązujących przepisów, kurs BHP powinien zostać odbyty:

 • przynajmniej raz w roku w przypadku robotników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
 • przynajmniej raz na 3 lata w przypadku innych pracowników obejmujących stanowiska robotnicze,
 • minimum raz na 5 lat w przypadku pracodawców, kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych, osób zatrudnionych w służbie BHP oraz podwładnych, którzy są narażeni na działanie czynników wykazujących niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe działanie dla zdrowia,
 • minimum raz na 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, pracujących w firmach, których działalność stanowi wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Przeczytaj również: Jak odnaleźć się w nowej pracy?


Czy każdy musi odbyć szkolenie BHP?

Kursu nie muszą odbywać pracownicy biurowi zatrudnieni u pracodawców, dla których uznano nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Dotyczy to pracowników:

 • zajmujących się produkcją odzieży, skór, komputerów i wyrobów elektronicznych,
 • pracujących w handlu detalicznym, poligrafii, biurach ochroniarskich i detektywistycznych,
 • transportu lotniczego, informacji i komunikacji,
 • działalności kulturalnej, edukacyjnej,, rekreacyjnej, rozrywkowej, naukowej, technicznej, finansowej,
 • działaności ubezpieczeniowej, gastronomicznej oraz związanej z administracyjną obsługą biur i rynku nieruchomości.

Tagi
Czytaj więcej