Aktualność Porady

Twój e-PIT wchodzi w życie w tym roku

Zgodnie z założeniami, w tym roku ma wejść w życie pierwszy etap programu „Twój e-PIT”. Wystarczy więc kilka kliknięć, aby rozliczyć się za cały rok. Jak to działa?

Rozliczysz się szybko z e-PIT

Według danych Ministerstwa Finansów, z roku na rok elektroniczne składanie rocznych deklaracji PIT cieszy się coraz większą popularnością. W 2018 roku z tego przywileju skorzystało 11,4 mln osób, przy 5,6 mln papierowych deklaracji. Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej ta liczba może się zwiększyć. Ma być szybciej i łatwiej.

Powstał więc pomysł na nową usługę „Twój e-PIT”, który będzie polegał na tym, że urząd wypełni za podatnika zeznanie i udostępni mu do wglądu i ewentualnego uzupełnienia. W tym roku program wchodzi w życie. Można więc bezproblemowo rozliczyć siebie przez internet. Jednak nie wszystko będzie można rozliczyć od razu. W pierwszej kolejności ministerstwo przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38.

Dwa kliknięcia od rozliczenia

Blisko 50% osób fizycznych będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. W każdym przypadku do decyzji podatnika pozostanie to czy chce sprawdzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1%.

Dzięki e-PIT zniesiony zostanie obowiązek sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz zakłada łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Ponadto podatnicy nie będą musieli dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulg, np. na dzieci, ponieważ te dane zostaną automatycznie pobrane z systemów informacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz rejestrów instytucji zewnętrznych.

Najważniejsze założenia e-PITu

W tym roku, w rozliczeniach za 2018, KAS przygotuje automatycznie i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Zrobi to na podstawie informacji:

  • od płatników
  • ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci)

„Twój e-PIT” będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). Podatnicy będą mieli do niego wgląd już od 15 lutego.

Deklarację PIT przygotowaną przez KAS może podatnik zweryfikować i zaakceptować bez zmian. Może oczywiście ją poprawić – zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego), uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na kredyt, ulgi na internet), uzupełnić w przypadku PIT-38, PIT-36, PIT-36L o dane, których KAS nie posiada (np. O uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności), odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeśli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.

Od 2020 będzie można rozliczyć inne PITy

Usługa będzie dotyczyć podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem, a ponadto osób samotnie wychowujących dzieci oraz tych, którzy chcą wesprzeć 1% podatku wybraną organizację pożytku publicznego. Będą mogli z niego skorzystać podatnicy, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej, jak też (od 2020 r.) prowadzący taki rodzaj działalności.

W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

Źródło: mf.gov.pl


Tagi
Czytaj więcej