Porady

Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Planujesz w najbliższym czasie ciążę? Sprawdź jakie prawa Ci przysługują, jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę na czas określony!

Wiele kobiet przed zajściem w ciąże boryka z się pewnego rodzaju wątpliwościami związanymi z ich pracą. Bardzo często pojawia się obawa, że pracodawca zwolni kobietę z pracy lub stosunek pracy wygaśnie w trakcie ciąży. Na szczęście polskie prawo pracy chroni kobiety ciężarne przed utratą środków do życia i reguluje kilka istotnych kwestii. W większości przypadków pracodawca nie może zwolnić pracownicy w ciąży, a sama umowa przedłużana jest do dnia porodu. Co jeszcze powinnaś wiedzieć?

Umowa na czas określony i ciąża – najważniejsze informacje

Polskie prawo pracy nadaje ciężarnej na umowie na czas określony pewne uprawnienia. Kobieta w ciąży nie może pracować w nocy oraz wykonywać obowiązków, które wiążą się z ryzykownymi czynnikami i możliwością narażenia zdrowia. Jeśli do tej pory stanowisko kobiety wiązało się z podejmowaniem takich działań, pracodawca ma obowiązek przenieść ją na inne stanowisko lub udzielić jej zwolnienia z wykonywania pracy przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia.


Przeczytaj również: Prawa rodziców w pracy


Czy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży?

Co do zasady, nie. Ustawodawca także w tej kwestii chroni kobiety w ciąży. Pracodawca nie może wręczyć ciężarnej pracującej na umowę na czas określony wypowiedzenia. Do wyjątków od tej zasady należą dwie sytuacje. Pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży jeśli:

  • firma ogłosiła upadłość lub została zlikwidowana,
  • występują uzasadnione przesłanki za rozwiązaniem umowy z winy pracownicy (zwolnienie dyscyplinarne).

Wydłużenie czasu trwania umowy

Według kodeksu pracy, jeżeli umowa samoistnie wygasa po upływie 3 miesiąca ciąży, pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia jej do momentu porodu. Co ważne, jeśli taka sytuacja ma miejsce przed upływem 3 miesiąca ciąży, pracodawca nie ma obowiązku umowy przedłużyć. Możliwe jest jednak zaproponowanie zawarcia innej umowy. W przypadku kiedy umowa o pracę na czas określony wygasa po urodzeniu dziecka, pracodawca może ją rozwiązać.

Kiedy umowa może wygasnąć przed porodem?

Przedłużenie umowy, o którym pisaliśmy wcześniej nie ma miejsca nawet po upłynięciu 3 miesiąca ciąży w dwóch sytuacjach:

  • kiedy kobieta ciężarna była zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo,
  • kiedy kobieta ciężarna była zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny zawartej do jednego miesiąca.

Takie umowy zostają rozwiązane w dniu ich wygaśnięcia.


Przeczytaj również: Mama wraca do pracy – poznaj swoje prawa


Umowa na czas określony a urlop macierzyński

Prawo pracy reguluje także kwestię urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Kobiecie przysługuje:

  • 20 tygodni przy jednym dziecku,
  • 31 tygodni przy dwójce dzieci,
  • 33 tygodni przy trójce dzieci,
  • 35 tygodni przy czwórce dzieci,
  • 37 tygodni przy piątce i większej liczbie dzieci.

Ważną informacją jest fakt, że jeśli umowa na czas określony wygasa w dniu urodzenia dziecka, kobieta jest chroniona, a stosunek pracy zostaje zachowany. W przypadku gdy umowa została przedłużona jedynie do dnia porodu, pracownica traci prawo do urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński

Jeśli umowa a czas określony wygasa w dniu urodzenia dziecka, kobiecie nadal przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jaki przysługiwałby pracownicy, gdyby wciąż była zatrudniona.


Tagi
Czytaj więcej