Porady

Umowa o pracę na zastępstwo. Czym się charakteryzuje?

Widzisz ofertę pracy z zastrzeżeniem, że to praca na zastępstwo? Dowiedz się, na jakich zasadach funkcjonuje to rozwiązanie.

Umowa o pracę na zastępstwo — czy jeszcze funkcjonuje?

Umowa o pracę na zastępstwo jako osobny rodzaj umowy istniała w kodeksie pracy do 2016 roku. Nie wykreślono jednak tego rodzaju umowy całkowicie z polskiego systemu prawnego. Od kilku lat umowa o pracę na zastępstwo jest po prostu typem umowy o pracę, a nie oddzielnym rodzajem zatrudnienia.

Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo?

To stosunek pracy o charakterze terminowym, a sama umowa zawierana jest w konkretnych sytuacjach. Najczęstszym powodem przy podpisaniu umowy o pracę na zastępstwo jest konieczność zastąpienia nieobecnego pracownika. Absencja zastępowanego pracownika może być wynikiem dłuższej choroby, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.

Charakterystyczną cechą tego rodzaju umowy o pracę jest określony czas jej trwania. Rozwiązuje się ona w momencie, kiedy stały pracownik wraca do pracy.

Mimo istnienia konkretnego wydarzenia kończącego umowę o pracę na zastępstwo nie jest ona zaliczana do umów o stricte określonym czasie trwania. Oznacza to, że nie wlicza się ona do limitu umów podpisywanych na czas określony. Pracownik może zatem podpisać z pracodawcą dowolną liczbę takich umów i być zatrudnionym przez tego samego pracodawcę przez ponad 33 miesiące (Trzy umowy określone to maksymalna liczba umów o pracę na czas określony, którą można podpisać z jednym pracodawcą).


Przeczytaj również: Umowa o dzieło i umowa zlecenie. Czym się różnią?


Istotne zagadnienia umowy na zastępstwo

  • Często kandydaci na stanowisko zastanawiają się, czy będą wykonywać dokładnie te same obowiązki, co osoba zastępowana. Co do zasady, tak. Praca nie musi jednak być wykonywana w tym samym wymiarze godzin.
  • Pracownik zastępujący nie musi otrzymywać tej samej pensji, co zastępowana osoba.
  • Umowa o pracę na zastępstwo gwarantuje urlop wypoczynkowy i inne przywileje pracownicze.

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo

W przypadku zakończenia umowy na zastępstwo przed powrotem zastępowanego pracownika obie strony stosunku pracy obowiązuje zachowanie okresu wypowiedzenia.

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
  • miesiąc przy zatrudnieniu powyżej 6 miesięcy
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu trwającym minimum 3 lata

Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo może odbyć się za porozumieniem stron oraz, w szczególnych przypadkach, ze skutkiem natychmiastowym.


Tagi
Czytaj więcej