Porady

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Czy pracownik przebywający na bezpłatnym urlopie objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym? Jak wygląda jego sytuacja prawna w tym zakresie?

Urlop bezpłatny

Urlopy bezpłatne regulowane są przez kodeks pracy w artykułach 174 i 1741 ,i znacznie różnią się od urlopów wypoczynkowych. Dlaczego? Podczas trwania urlopu bezpłatnego, zawieszone są zarówno obowiązki pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę i zmianą jej warunków, ale nie otrzymuje swojego wynagrodzenia. Warto też wiedzieć, że czas trwania urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy. Co najważniejsze jednak w kontekście tego artykułu, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nie zachowuje prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego.


Przeczytaj również: Urlop bezpłątny – co musisz wiedzieć?


Kwestia urlopu bezpłatnego a ZUS

Warto zwrócić uwagę na fakt, że urlop bezpłatny nie jest jedną z kategorii urlopu wypoczynkowego, a zawieszeniem stosunku pracy. Pracownik ma możliwość wyjechania z kraju, uporania się z problemami rodzinnymi lub zdrowotnymi, a także pracy u innego pracodawcy. W związku z tym, podczas trwania urlopu bezpłatnego, pracodawca nie opłaca za pracownika składek z tytułu zatrudnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest także poinformowanie ZUS o bezpłatnym urlopie i przerwie w podleganiu ubezpieczeniu. Wszystko to wynika z artykułu 13 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że pracownik obowiązkowo podlega ubezpieczeniom (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) od dnia nawiązania stosunku pracy, do dnia jego ustania.


Przeczytaj również: Czy można wypowiedzieć umowę podczas choroby pracownika?


Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

Istnieje także możliwość utraty ubezpieczenia zdrowotnego przez pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Zależy to jednak od długości jego trwania. Zgodnie z prawem, uprawnienie do świadczeń z ubezpieczenia zdrowoenego wygasa po 30 dniach trwania urlopu. Zasiłek chorobowy nie przysługuje pracownikowi, gdy jego niezdolność do pracy przypada w okresie urlopu bezpłatnego. Podobnie jest w zasiłkiem opiekuńczym, macierzyńskim i wyrównawczym.


Tagi
Czytaj więcej