Porady

Urlop bezpłatny – co musisz wiedzieć?

W polskim prawie pracy funkcjonuje urlop bezpłatny, który może być udzielony na pisemny wniosek pracownika. Oto kilka ważnych faktów.

  • Dlaczego urlop bezpłatny?

Nie musisz podawać pracodawcy celu swojego urlopu bezpłatnego, może on być całkowicie dowolny. Urlop bezpłatny najczęściej wybierany jest w ramach odpoczynku czy opieki nad dzieckiem. Pracownik może także wykonywać pracę u innego pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego.

  • Jak dostać urlop bezpłatny?

Artykuł 174§ 1 kodeksu pracy określa sposób wnioskowania o urlop bezpłatny. Jest on udzielany na pisemny wniosek pracownika. We wniosku nie trzeba podawać powodu urlopu bezpłatnego, jednak należy wskazać czas jego trwania. Ważne żeby pamiętać, że pracodawca nie może bez wniosku pracownika skierować go na urlop bezpłatny. Niezgodne z prawem byłoby także wysłanie podwładnego na urlop dłuższy niż wskazany we wniosku.


Przeczytaj również: Urlop wypoczynkowy – co musisz wiedzieć


  • Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trakcie trwania urlopu bezpłatnego?

Według art. 41 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy i płacy pracownikom, których stosunek pracy jest chroniony przed wypowiedzeniem. Jak określają to przepisy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 174 § 2 kodeksu pracy, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, a więc pracownik jest podczas niego chroniony przed zwolnieniem.

  • Kiedy jeszcze wykorzystać urlop bezpłatny?

Jeśli jako pracownik zdobywasz lub uzupełniasz swoją wiedzę i umiejętności związane z wykonywaną pracą  i swoimi kwalifikacjami, masz prawo do otrzymania bezpłatnego urlopu.  Wymiar tego urlopu ustala się w formie porozumienia z pracodawcą. Informacje na ten temat zawiera art. 1036 kodeksu pracy.


Przeczytaj również: Kto nie idzie na przód, ten się cofa, czyli podnoszenie kwalifikacji zawodowychTagi
Czytaj więcej