Porady

Urlop okolicznościowy – co musisz wiedzieć?

Jak wygląda urlop okolicznościowy w 2020 roku? Komu przysługuje i jakie formalności należy spełnić? Dowiedz się najważniejszych rzeczy z tego artykułu.

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to rodzaj urlopu, który przysługuje pracownikowi w związku ze szczególnymi wydarzeniami w jego życiu. To wydarzenia z życia rodzinnego, które uniemożliwiają pracownikowi przyjście do pracy. W związku z nimi, pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu. Szczególne okoliczności określone są w Rozporządzaniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień.

Co prawda przepisy nie określają dokładnego terminu, kiedy pracownik powinien wykorzystać urlop okolicznościowy. Jednak w związku z charakterem wydarzeń, które wiążą się z urlopem, należy wykorzystać je w okresie ściśle związanym z tymi wydarzeniami.


Przeczytaj również: Urlop bezpłatny – co musisz wiedzieć?


Kto może skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości – urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę. Nie dotyczy on w takim razie stażystów czy osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Jaki wymiar urlopu okolicznościowego przysługuje?

Wymiar urlopu okolicznościowego zależny jest od wydarzenia rodzinnego, z którym jest związany. Pracownikowi mogą przysługiwać dwa lub jeden dzień wolny.

Urlop w wymiarze dwóch dni przysługuje w związku z:

  • narodzinami dziecka pracownika,
  • ślubem pracownika,
  • zgonem i pogrzebem małżonka, dziecka, rodziców, ojczyma lub macochy pracownika.

Urlop w wymiarze jednego dnia przysługuje w związku z:

  • ślubem dziecka pracownika,
  • śmiercią i pogrzebem rodzeństwa, teściów, dziadków, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Przeczytaj również: Urlop wypoczynkowy – co musisz wiedzieć


Jakich formalności należy dopełnić?

Pracownik ma obowiązek wcześniej pisemnie poinformować swojego pracodawcę o zaistnieniu sytuacji, w której może skorzystać z urlopu okolicznościowego. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czyli śmierć bliskiej osoby. W tym przypadku taka informacja powinna być zgłoszona jak najszybciej, maksymalnie w drugim dniu nieobecności w pracy.

Dokumenty, które uprawniają do urlopu są odpisy aktu ślubu, urodzenia dziecka i zgonu. Pracownikowi za ten okres przysługuje wynagrodzenie.


Tagi
Czytaj więcej