Aktualność Porady Pracodawcy

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych wejdzie w życie w przyszłym roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o PPK. Jest to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym.

Pracownicze Plany Kapitałowe szansą na rozwój

PPK to dodatkowy mechanizm gromadzenia oszczędności na emeryturę. Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada powstanie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ustawa poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów, tych którzy jeszcze cały czas pracują i również gromadzą pieniądze na swoje emerytury. Jednocześnie zaznaczył, że PPK pozwoli także zbudować potencjał kapitałowy naszego kraju, tworzyć oszczędności będące bazą do wzrostu PKB i inwestycji.

Na czym ma polegać PPK?

PPK ma dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników, którzy otrzymają dzięki nowemu systemowi dodatkowe środki na emeryturę, po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ma dotyczyć osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz innych form umów (zlecenie, praca nakładcza). Zgromadzone środki będzie można wypłacić jednorazowo – wówczas 75 proc. z nich będzie opodatkowane – lub wypłacać co miesiąc przez 10 lat bez podatku.

ppk prezydent

Wpłata, którą wniesie pracownik, może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Dla mniej zarabiających (mniej niż 120% płacy minimalnej) może ona wynosić od 0,5% do 4% wynagrodzenia z zachowaniem prawa do dopłat rocznych i wpłaty powitalnej.
Pracodawca dopłaci składkę w wysokości od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia. Państwo będzie finansować tzw. wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłatę roczną (240 zł co roku).

Ustawa wchodzi od 1 stycznia 2019, program zacznie działać 6 miesięcy później

PPK będzie wprowadzane stopniowo. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Źródło: gazetaprawna.pl, mf.gov.pl
Zdjęcia: mf.gov.pl


Przeczytaj również: Wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2019 roku


 


Tagi
Czytaj więcej