Aktualność Miasto Pracodawcy Strefa Wydarzenia

W Nowej Soli mówili o Strategii Rozwoju Regionalnego

W nowosolskim Parku Interior odbyła się dyskusja nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej na najbliższe lata.

Strategia Rozwoju Regionalnego dla Lubuskiego

21 stycznia w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli odbyło się jedyne w województwie spotkanie w ramach konsultacji projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Powstający dokument ma być instrumentem do wykorzystania narzędzi ekonomicznych, dzięki którym możliwa będzie współpraca z samorządem, otoczeniem biznesu i nauką.

KSRR rozwija postanowienia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w zamyśle rozwoju społecznie wrażliwego i zrównoważonego terytorialnie. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

W dyskusji wzięła udział Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, wicewojewoda Wojciech Perczak oraz prezydent Wadim Tyszkiewicz, a także radni sejmiku, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Przeczytaj również: Wystartował lubuski Bon na innowacje


Zachęcanie do współpracy

Projekt ma oprzeć się na trzech filarach. Po pierwsze ma być większa selektywność i koncentracja na wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji. W tym przypadku celem jest zachęcenie do współpracy miast i ich okolic. Po drugie ma wzrosnąć zaangażowanie instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. W zamyśle chodzi o wsparcie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kapitału ludzkiego i społecznego. Po trzecie ma być wyższa jakość zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie. Ma to na celu wzmocnienie potencjału administracji na rzecz zarządzania rozwojem, wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, poprawę jakości świadczenia usług publicznych oraz efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej.

Źródło: gazetalubuska.pl, bizneslubuski.pl, nowasol.pl


Przeczytaj również: Prace przy budowie nowej fabryki NORD na półmetku


 


Tagi
Czytaj więcej