Miasto

Weź udział w konsultacjach społecznych!

Prezydent Nowej Soli zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta

Program Rewitalizacji Nowej Soli to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza miasta, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów. Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Nowej Soli, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia LPR poprzez uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016-2023. Aktualizacja” jest dostępny:

  • na stronie internetowej www.nowasol.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.nowasol.pl,
  • do wglądu – w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12.

Wyraź swoje zdanie

W dniach od 10.02.2020 r. do 20.02.2020 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu dokumentu wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny. Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli:

  • pocztą elektroniczną na adres: architektura@nowasol.pl,
  • osobiście pod adresem Urząd Miejski w Nowej Soli przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12,
  • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.

Formularz konsultacji dostępny jest na stronie www.nowasol.pl 

Źródło: www.nowasol.pl 


Tagi
Czytaj więcej