Aktualność

Wynagrodzenie minimalne w 2021 r. Rada Ministrów pracuje nad rozporządzeniem

Wrzesień to miesiąc, w którym Rada Ministrów podaje wysokość minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok. Ile wyniesie najniższa wypłata i jak na decyzję wpłynie COVID-19?

Wynagrodzenie minimalne – dlaczego się zmienia?

Coroczna zmiana wysokości minimalnej płacy wynika z sytuacji gospodarczej. Ustawa ma na celu weryfikację najniższego wynagrodzenia i dostosowanie go do inflacji. Ponadto, jeżeli wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu płacy minimalnej zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia dotyczy nie tylko osób pracujących za najniższą krajową. Od tej kwoty zależy także naliczanie wynagrodzenia za pracę rozliczaną w godzinach. Wpływa ona także na wysokość premii, nagród i bonusów, ale także – kar za wykroczenia. Dla przedsiębiorców wyższa płaca minimalna oznacza wyższe opłaty za pracowników oraz wyższe składki ZUS.

Czy w 2021 r. minimalna płaca wzrośnie?

W tym roku ustalanie kwoty minimalnego wynagrodzenia jest trudne z kilku powodów, ale najważniejszym z nich ciągle pozostaje koronawirus. Pandemia spowodowała, że wiele firm znacząco obniżyło swoje obroty, wiele z nich upadło, a większość boryka się z konsekwencjami finansowymi. Przedsiębiorcy spodziewają się dalszej recesji spowodowanej skutkami COVID-19. Dlatego pracodawcy wystosowali apel do rządu, w którym wnoszą o to, by w 2021 r. płaca minimalna pozostała na obecnym poziomie 2 600 zł.

Inne stanowisko reprezentują związki zawodowe. Domagają się one spełnienia obietnic wyborczych z 2019 r. i podniesienia minimalnego wynagrodzenia do 3000 zł.

Rząd z kolei zaproponował podwyżkę do 2 800 zł i taką kwotę przedstawił podczas sierpniowych konsultacji. Ponieważ jednak rozmowy z Radą Dialogu Społecznego nie zakończyły się porozumieniem 13 sierpnia br., kwestia wysokości płacy minimalnej pozostaje nierozwiązana.

Ile wyniesie minimalna płaca w 2021 r. – spekulacje

Ostateczną decyzję podejmie rząd, jednak już teraz można założyć, że minimalne wynagrodzenie nie będzie niższe niż 2 800 zł – stawki zaproponowanej przez rząd podczas konsultacji. Dla pracowników rozliczanych godzinowo oznacza to wzrost wynagrodzenia do 18,3 zł za godzinę.

Rząd zaproponował także zamrożenie płac w budżetówce. Wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca 2021 r. wyniesie 10,3,83 proc.

 

Źródło: Stefabiznesu.pl


Tagi
Czytaj więcej