Porady

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w związku z koronawirusem?

Sytuacja na rynku pracy wydaje się być naprawdę nieciekawa. Szacuje się, że w wyniku epidemii koronawirusa nawet 2 miliony Polaków mogą stracić swoje etaty, a bezrobocie wzrośnie do 10%. Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę w tym okresie?

Czy pracodawca może zwolnić pracownika powołując się na sytuację firmy w związku z epidemią?

  • umowa o pracę na czas określony

Tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju umowy. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy zawartej na czas określony, pracodawca może nas zwolnić bez podawania uzasadnienia. Pracodawca musi zachować odpowiedni okres wypowiedzenia.


Przeczytaj również: Czy można wypowiedzieć umowę podczas choroby pracownika?


  • umowa o pracę na czas nieokreślony

Sytuacja nie kształtuje się tak jednoznacznie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. O ile ustawodawca nie wprowadzi nowych przepisów za pomocą specustawy, pracodawca może zlikwidować nasze stanowisko pracy powołując się na złą sytuację firmy wywołaną skutkami epidemii koronawirusa. Jeśli sytuacja znacznie pogorszyła się przez wystąpienie wirusa i ma znaczny wpływ na działalność firmy, może dość do zwolnień grupowych.

  • umowa zlecenie

Zleceniodawca jak najbardziej może rozwiązać umowę ze zleceniobiorcą ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Zgodnie z kodeksem cywilnym, umowa taka może być rozwiązana z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym. W tym wypadku należy pamiętać, że za wykonaną już pracę należy wypłacić wynagrodzenie.

  • umowa o dzieło

Co do zasady umowy o dzieło nie można wypowiedzieć, chyba że stanowi ona inaczej. Zlecający dzieło może jednak w każdej chwili od niej odstąpić. Przy takim rozwiązaniu musi on jednak zapłacić osobie wykonującej dzieło wynagrodzenie, pomniejszone jednak o to, co wykonawca zaoszczędził.


Przeczytaj również: Rekrutacja online i telefonicznie


Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku zwolnienia z winy pracodawcy?

Przy każdym rodzaju umowy, pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną już pracę oraz za odpowiedni okres wypowiedzenia. Jeśli zostaliśmy zwolnieni w ramach zwolnień grupowych, przysługuje nam dodatkowo odprawa pieniężna uzależniona od stażu pracy. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku likwidacji stanowisk pracy w firmach zatrudniających powyżej 20 osób. Jeśli nasze zwolnienie zostało uargumentowane epidemią wirusa, a w rzeczywistości sytuacja ta nie ma wpływu na działalność zakładu pracy, możemy domagać się przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania.

 


Tagi
Czytaj więcej