Aktualność Porady Wydarzenia

Wystartował lubuski „Bon na innowacje”

Lubuskie firmy zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego. Ruszył właśnie „Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń. Wartość projektu to prawie 6 mln złotych.

Wsparcie finansowe lubuskich firm

Z inicjatywy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, realizowana z Dolnośląskimi Pracodawcami i Zachodnią Grupą Doradczą wystartował projekt „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. Przedmiotem działania jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje lubuskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm.

Wsparcie posłuży na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. Przedsiębiorstwa, które wezmą udział w projekcie zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku. W ramach projektu zostaną udostępnione firmom najnowsze rozwiązania techniczne, technologiczne, naukowe i biznesowe oraz możliwość zastosowania procesów we własnej praktyce gospodarczej.

Wartość projektu to blisko 6 mln złotych

Dla firm przyszykowane jest 5 946 125,02 zł, z czego kwota 5 054 206,25 zł pokryta zostanie ze środków unijnych. W wyniku dofinansowania wsparciem finansowym może zostać objętych 50 firm, a także zrealizowanych 50 usług. MŚP, które zostaną wybrane do projektu otrzymają Bon, który posłuży na pokrycie 85% wydatków kwalifikowalnych usługi. Bon może obejmować również szeroko pojęte doradztwo.

Start projektu i harmonogram działań

Realizacja projektu będzie przebiegać według określonego harmonogramu. W pierwszej kolejności rozpoczną się działania promocyjno-informacyjne projektu, w dalszej kolejności odbędzie się nabór, weryfikacja i wybór brokerów innowacji, w efekcie odbędą się konkursy o udzielenie wsparcia dla firm: 1. Przygotowania i nabór MŚP, 2. Prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i inne w ramach bonów, 3. Weryfikacja i rozliczenie projektów objętych bonami.

28 grudnia ruszył nabór wniosków o bon, który zakończy się 11 lutego 2019 roku o godzinie 16:00. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2019.

Szczegóły odnośnie lubuskiego Bonu na innowacje znajdziecie na stronie innowacje.opzl.pl


Tagi
Czytaj więcej