Porady

Zaległy urlop – do kiedy możesz go wykorzystać?

Chociaż rozpoczęliśmy kolejny rok, niektórzy nie zdążyli wykorzystać wszystkich dni wolnych, które przysługiwały im w 2020 roku. Czy zaległy urlop przepada?

Komu i kiedy przysługuje urlop wypoczynkowy?

Każdemu pracownikowi przysługuje w roku 26 lub 20 dni wolnych. Ich dokładna liczba zależy od stażu pracy – im dłużej pracujemy, tym więcej urlopu nam przysługuje. Co do zasady, urlop powinien być wykorzystywany w roku, w którym akurat przysługuje. Reguluje to artykuł 161 kodeksu pracy, który jasno wskazuje, że  pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo.

Terminy urlopów są w firmach przeważnie planowane z wyprzedzeniem. Pracownikowi przysługuje jednak prawo do przesunięcia wypoczynku. Taka sytuacja może nastąpić na wniosek pracownika – dotyczy to zarówno ważnych powodów osobistych, jak i sytuacji wypadkowych – zwolnienia lekarskiego, powołania na ćwiczenia wojskowe czy też urlopu macierzyńskiego.

Co ważne, pracodawca również ma prawo przesunąć urlop pracownika. Dotyczy to sytuacji, w której urlop pracownika w danym terminie mógłby spowodować zakłócenia w planie pracy.


Przeczytaj również: Rynek pracy w 2021 roku. Trendy i przewidywania


Kiedy wykorzystać zaległy urlop?

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany najpóźniej do 30 września kolejnego roku. Zaległe dni wolne za 2020 rok powinny być zatem wykorzystane do 30 września 2021 roku. Nie ma konieczności ustalania konkretnego terminu wykorzystania dni wolnych między pracodawcą i pracownikiem. Co istotne, pracodawca ma prawo do przymusowego wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy, nawet bez zgody zatrudnionego.

Ważna informacja dla pracodawców! Pracodawca, który nie zadba o to, żeby pracownik wykorzystał swój urlop w ustawowym terminie, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 30 tysięcy złotych. Istotna jest jeszcze jedna kwestia – według prawa, niewykorzystany urlop w odpowiednim terminie wcale nie przepada. Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat – dopiero po takim czasie, niewykorzystane dni są stracone.


Przeczytaj również: Dni wolne w 2021 roku – ile wolnego nas czeka?


Czy zamiast dni wolnych, mogę otrzymać pieniądze?

Nie. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik nie zdąży wykorzystać zaległych dni urlopowych przed rozwiązaniem stosunku pracy z pracodawcą.


Tagi
Czytaj więcej