Aktualność Porady

Zasiłek dla bezrobotnych na rok – kiedy się go przyznaje?

Zdarza się, że zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest nawet na rok. Komu przysługuje takie uprawnienie i w jakie okoliczności wpływają na wydłużenie wypłaty zasiłku?

Zasiłek dla bezrobotnych

Świadczenie dla bezrobotnych przyznawane jest na 180 lub 365 dni. Okres wypłaty zależy od sytuacji osoby niepracującej. Należy wiedzieć, że prawo do zasiłku przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy przed rejestracją przepracowała 365 dni oraz otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Do okresu, o którym mowa, zalicza się także czas pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego po ustaniu zatrudnienia.


Przeczytaj również: Co wchodzi w skład wynagrodzenia za pracę?


Kiedy przyznawany jest zasiłek na rok?

Na wydłużenie okresu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych wpływają konkretne okoliczności. Jakie?

Wysoka stopa bezrobocia

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na rok osobom, które mieszkają w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia. Skąd wiadomo, że dany powiat spełnia to kryterium? Są to obszary, w których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Listę powiatów i stóp bezrobocia znajdziesz na stronie zielonalinia.gov.


Przeczytaj również: Nowa praca w Nowej Soli – sprawdź, gdzie rekrutują!


Wiek i staż pracy

Wypłacanie stażu przez rok, przysługuje także osobom, które mają co najmniej 50 lat i 20 lat stażu pracy. Bezrobotny powinien mieć ukończone 50 lat w momencie przyznawania prawa do zasiłku. Ukończenie 50 roku życia w trakcie pobierania świadczenia nie wpływa na jego długość.

Wychowanie dzieci

Dłuższy zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał także osobom, które wychowują dzieci do 15 roku życia. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której współmałżonek jest również osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do świadczenia przez drugiego rodzica. Zasiłek dla bezrobotnych na rok przysługuje także osobom, które samotnie wychowują dziecko.


Tagi
Czytaj więcej