Porady

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej – plusy i minusy.

Widzisz w ofercie pracy informację o zatrudnieniu przez agencję pracy tymczasowej? Poznaj wady i zalety tego rozwiązania, by móc podjąć świadomą decyzję.

Agencja pracy tymczasowej

Czym jest agencja pracy tymczasowej? Najczęściej pełni ona funkcję pośrednika w poszukiwaniu zatrudnienia na określony czas. To najczęściej właśnie agencja odpowiada za znalezienie i nawiązanie współpracy z osobami chętnymi do podjęcia pracy.  Taki podmiot może szukać zarówno specjalistów z doświadczeniem, jak i pracowników fizycznych, czy osób dopiero zaczynających swoją drogę zawodową. Profil potencjalnych pracowników zależy od rodzaju zlecenia firmy oferującej pracę. To na agencji pracy tymczasowej spoczywa obowiązek zajęcia się wszelkimi kwestiami formalnymi dotyczącymi zatrudnienia.


Przeczytaj również: Rynek pracownika? Bezrobocie na stałym poziomie.


Agencja pracy tymczasowej – dla kogo?

W zasadzie dla każdego, ale ze szczególnym naciskiem na pracowników, którym nie zależy na stałym etacie a zajęciem tylko na określony czas. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają studenci lub młode osoby wchodzące na rynek pracy. Zdarza się także, że agencję pracy tymczasowej wykorzystują emeryci szukający dodatkowego zarobku. Chociaż te grupy przeważają, rynek pracy tymczasowej otwarty jest dla każdego. Takie rozwiązanie może się sprawdzić także w przypadku osób, które straciły prace i potrzebują zatrudnienia na już. Tego typu umowa to elastyczność i pewna niezależność.

Jak zatrudniani są pracownicy tymczasowi?

Zatrudnienie przez agencję tymczasową to specyficzny rodzaj stosunku pracy. Wynika to z faktu, że w umowie biorą udział trzy, a nie dwie strony. Jako pracownik podpisujesz umowę z podmiotem zewnętrznym, którym jest agencja pracy tymczasowej. Agencja oddelegowuje Cię do pracy w firmie, która ją wynajmuje. Jak wyglądają w ten sytuacji kwestie formalne? Firma, która korzysta z pośrednictwa agencji pracy, musi wywiązywać się z obowiązków pracodawcy, ale jedynie w zakresie wynikającym z podpisanej umowy.

Zasady zatrudnienia opisane są w ustawie z 9 lipca 2003 roku dotyczącej zatrudniania pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1563). To co istotne w tym przypadku, to fakt, że pracownikiem tymczasowym u danego pracodawcy użytkownika nie może być osoba, która pracuje już u niego na podstawie umowy o pracę.


Przeczytaj również: Zatrudniamy w Nowej Soli!


Limit pracy tymczasowej

Praca tymczasowa to kategoria zatrudnienia, która jest szczegółowo określona w kodeksie pracy. Pracownikom tymczasowym mogą być powierzone następujące zadania:

  • prace sezonowe, okresowe lub doraźne,
  • zajęcia, których nie mogliby wykonać w terminie pracownicy zatrudnieni na stałe przez pracodawcę użytkownika, np. na skutek zwiększonego zapotrzebowania na pracę,
  • obowiązki, które na co dzień wykonuje pracownik zatrudniony w firmie pracodawcy użytkownika, jednak jest on w danym momencie nieobecny (bez względu na to, jakie są tego przyczyny).

Taki stosunek pracy nie może jednak trwać dłużej niż 18 miesięcy na rzecz danego pracodawcy wynajmującego agencję w czasie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W przypadku agencji zatrudnienia, limit pracy tymczasowej jednego pracownika nie obowiązuje.

Dlaczego warto rozważyć ten rodzaj pracy?

Jakie są zalety pracy tymczasowej dla agencji zatrudnienia tymczasowego? Przede wszystkim wygrywa tutaj możliwość szybkiego i stosunkowo łatwego znalezienia pracy. Biorąc pod uwagę, że agencja współpracuje z różnymi firmami, wśród jej oferty znajdziesz różne pozycje, dzięki którym zdobędziesz nowe doświadczenia i kwalifikacje. Masz te same prawa, co pracownik zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę, przy zachowaniu krótkiego okresu wypowiedzenia. Praca przez agencję to także szansa dla osób, którym zależy na stałym etacie – jeśli zaprezentujesz się dobrze w firmie, możesz liczyć na zdobycie stałej pracy.

Sprawdź agencję, która Cię zatrudnia!

To najważniejszy punkt rozważań w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. Sprawdź jej status, doświadczenie i firmy, z którymi współpracuje. Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim sprawdź legalność takiego podmiotu – możesz to zrobić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Poszukaj także opinii w Internecie od osób, które miały do czynienia z agencją.

Szukasz pracy? Sprawdź najnowsze oferty pracy w Nowej Soli →


Tagi
Czytaj więcej