Aktualność Wydarzenia

Zgłoś się na bezpłatne szkolenie!

„CSR jako narzędzie rozwoju pracowników i firmy” to bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli firm, które odbędzie się już 27 czerwca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR (ang. corporate social responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, jak również relacje z różnymi grupami interesariuszy. Wg tego podejścia przedsiębiorstwa zwiększają inwestycje w zasoby ludzkie, co przekłada się na efektywność działalności gospodarczej i innowacyjność.

Ramowy program szkolenia

  • CSR – jako narzędzie rozwoju pracowników i firmy
  • idea CSR
  • budowa wartości organizacji przez CSR
  • cele i zakres normy ISO 26 000 w obszarze pracowniczym
  • elementy strategii HR w obszarze CSR
  • wolontariat pracowniczy oraz inne rozwiązania w zakresie angażowania pracowników

Przeczytaj również: Pracownicy z firm z inicjatywy Nowa Praca nagrodzeni za Półmaraton


Zgłoś się już teraz!

Termin zgłoszeń mija 22 czerwca. Jak się zgłosić? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy elektroniczny dostępny na stronie http://owes.zgora.pl/bezplatne-szkolenie-csr-jako-narzedzie-rozwoju-pracownikow-i-firmy/.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Lidia Legutko, Specjalista ds. szkoleń tel. 68 45 32 209, e-mail: l.legutko@frdl.org

Bezpłatne szkolenie

Szkolenie poprowadzi Łukasz Makuch, który od lat zaangażowany jest w rozwój i promocję CSR.Blisko 5 lat spędził w PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) jako Koordynator ds. CSR oraz doradca. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego ds. ISO 26000. Jest ekspertem w konkursie Dobroczyńca Roku, członkiem Jury Konkursu Verba Veritatis. Koordynator polskiego przekładu Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowanych globalnie przez Global Reporting Initiative(GRI G3).

Autor publikacji w Harvard Business ReviewPolska, FORBES Polska, BRIEF, etc. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych kursów poświęconych tematyce CSR. Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy (Value BasedManagement) w Szkole Głównej Handlowej.

27.06.2018 w godzinach 9.00-15:45
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Gen. Dąbrowskiego 41d/3 Zielona Góra


Przeczytaj również: W Mazel trwa rekrutacja na specjalistyczne stanowiskaTagi
Czytaj więcej